علیرضا بحیرائی

درباره من

دکتر علیرضا بحیرائی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/9/3)

استنادات

47

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/9/7)

استنادات

9

مقالات

7

h-index

2

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388

پست دکتری

JCU, AUSTRALIA

1387

دکتری

University Putra Malaysia

1384

کارشناسی ارشد

University Putra Malaysia

تجارب

1388-1390

هیات علمی

UNIVERSITY MALAYA

1390 تا کنون

هیات علمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
مدلسازی کارآیی بانکها به روش داده های پوششی و برنامه نویسی ژنتیک
اقتصاد و بانکداری اسلامی عنوان لاتین: Islamic Economics & Banking(2020)
^علیرضا بحیرائی*
پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از لوجیت و انفیس
(2016)
^علیرضا بحیرائی, کیوان اعتمادی
سوداوری بازار سهام در اقتصاد ایران
(2015)
^غلامحسین گل ارضی, ^علیرضا بحیرائی
continuous time portfolio optimization
Int j of nonlinear analysis and applications(2015)
^علیرضا بحیرائی, بهزاد عباسی, نور ایشا همزه, عبدالهادی یاکوب
اندازه گیری و مدلسازی کارایی بانک های ایران: با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه نویسی ژنتیک
(2014)
^علیرضا بحیرائی
مدلسازی ریسک عملیاتی در بانک¬ها با استفاده از رویکرد توزیع زیان
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-09-01)
9611434004, ^علیرضا بحیرائی*
Stock Pricing with New Dynamic Fractal Analysis Approach
The 3rd International Symposium of Intelligent Unmanned Systems on Artificial Intelligence (SIUSAI 2019)(2019-08-26)
^علیرضا بحیرائی
E-OPTIMIZATION CAPABLE NUERAL NETWORK FOR PORTFOLIO SELECTION CHANCE CONSTRAINED PROGRAMMING MODEL
9th International Conference on e-Commerce with focus on e-Business(2015-04-16)
علیرضا نظمی, ^علیرضا بحیرائی
operational risk of option hedging with jump diffusion model
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علیرضا بحیرائی
تسلط تصادفی و فرآیند آن در مدیریت ریسک
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علیرضا بحیرائی
مدل سازی و اندازه گیری کارایی بانک های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^علیرضا بحیرائی
اندازه گيري كارايي بانك هاي ايران: با رويكرد تحليل پوششي داده ها و برنامه نويسي ژنتيك
حامدي رضا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ريسك نقدينگي و مدل سازي مديريت دارايي و بدهي در بانك هاي ايران
الهي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل براي شناسايي معيارهاي مناسب ارزيابي ريسك اعتباري
معينيان ندا(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي راهبرد استخراج بهينه نفت به كمك اختيار واقعي و شبيه سازي مونت كارلو
مبصر امير(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي
شكري اكندي حديثه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازده بازار سهام با روش انتروپي و شبكه هاي عصبي
صارمي نمين شميم(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ريسك عملياتي در پوشش ريسك اختيارات معامله
علي پور محمد(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و بررسي شبكه به هم پيوسته ريسك مالي
عزالدين محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد روش هاي مختلف ارزش گذاري سهام در شركتهاي توليد كننده متانول پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشيدي رنجبر ميثم(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد روش هاي تكنيكال و مومنتوم در سود آوري سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
گرامي اصل امير(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص بهينه دارايي با رويكرد بدترين سناريو مورد انتظار
حيدريان حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و اندازه گيري ريسك نوسانات نرخ ارز و نحوه كنترل پرتفو دارايي هاي ارزي
كاكه سور شيرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي اعتبار سنجي در كنترل ريسك اعتباري
اعتمادي كيوان(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و بهينه سازي اندازه بانك
قبادي ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي مديريت دارايي و بدهي به روش برنامه نويسي پويا
قلي پور مهدي(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي برآورد سود سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
جانقربان لاريچه محمدامين(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محركهاي قانوني براي مديريت ريسك در بازار ناكامل
كيهانفر حليمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه مدل ريسك در فرايند درآمد چنددوره اي
عسكري مقدم سيد فرشاد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد معادله بلك شولز در مسائل مالي
جمالي وحيد حميد(تاریخ دفاع: 1396/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه صكوك اجاره در پورتفو اوراق قرضه
خاوري مهدي(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تفاضلات متناهي و كاربرد آنها در حل برخي مدلهاي مالي
صافي مهين(تاریخ دفاع: 1397/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي بيمه و تابع ريسك حق بيمه
عزيزي دروئي افشين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير انتشار اوراق صكوك بر عملكرد بنگاه
درويش مسعود(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار دارايي بهينه بانك ها در واكنش به بازار پر استرس
شوق پيكر محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوي رياضي پورتفو بهينه با مدل مالي رفتاري كانمن-تورسكي
زودبين سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ارزيابي ريسك عملياتي در بيمه و بانكداري
علي نيا حميرا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه داده هاي تابعي در رياضيات مالي
كياني حقگو غزاله(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ارزشگزاري ابزارهاي فرابورس بوسيله روش وثائق
حاجي ميرزايي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ارزیابی و مدیریت ریسک (کارشناسی ارشد)   (158 بار دانلود)
رشته : ریاضیات مالی , گرایش : ریاضی مالی
مدیریت ریسک و بیمه (دکتری)   (151 بار دانلود)
زبان تدریس به فارسی و انگلیسی
رشته : آنالیز، نظریه بازیها، , گرایش : آنالیز، نظریه بازیها، ریسک، استراتژی
اقتصادسنجی کابردی   (149 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار کاربردب

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
alireza.bahiraie@semnan.ac.ir
(+98)2331535754

فرم تماس